Mindre lidande om KOL-patienter inhalerar rätt

Mer om Johanna Suulkus avhandling finns att läsa på region gävleborgs hemsida.