Bedömning av symtom

COPD Assessment Test (CAT)

CAT är ett enkelt frågeformulär med 8 frågor avsedda att mäta hälsotillstånd vid KOL.

Clinical COPD Questionnaire (CCQ)

CCQ består av 10 frågor i 3 olika domäner; symtom, funktionell status och mental status.

mMRC (modified medical research council dyspnea scale)

mMRC är en femgradig skala som mäter grad av dyspné.

Borg CR-10

Borg CR-10 är en tiogradig skala som kan mäta graden av ansträngning vid aktivitet. Exempelvis dyspne och muskeltrötthet.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-17