Organisation av arbete och arbetssätt

Interprofessionell samverkan beskriver vad de olika yrkeskategorierna kan bidra med i arbetet med personer med KOL. Här finns också några exempel på hur andra enheter har organiserat den interprofessionella samverkan runt personer med KOL.  

Under Fördjupning finns länkar till bland annat riktlinjer, vetenskapliga artiklar, yrkesföreningar och nätverk, internationella sidor som ger stöd till personer med KOL och till personal och tips på litteratur.

Under Screening- och bedömningsinstrument har vi samlat alla enkäter, bedömningsinstrument och verktyg som finns under respektive ämnesområdet under Egenvård och behandling.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-17