Sjukdomsutveckling

KOL kommer ofta smygande och kan förväxlas med tecken på åldrande

Eftersom symtomen på KOL ofta kommer smygande så är det många som inte tolkar det som en sjukdom utan som teckan på ökad ålder eller dålig kondition. Därför är det också många som inte söker vård.

Tidiga symtom på KOL kan t ex vara att man får många förkylningar som inte vill ge med sig och att man känner sig allt tröttare. Ganska tidigt blir man också andfådd vid måttlig aktivitet, vilket lätt tolkas som dålig kondition. Man kan också ha en ständig hosta som man vant sig vid.

 

Fyra stadier baserade på lungfunktion

KOL är en progressiv sjukdom men progressiontakten kan variera avsevärt. Svårighetsgraden på sjukdomen kan delas in i 4 stadier baserat på lungfunktionen. Vid stadium 1 och 2 har man minst hälften av den normala lungfunktionen kvar. I stadie 3 har man mellan 30-50 % av normal lungfunktion kvar och i stadie 4 under 30 %.

Stadium

FEV1

(%av förväntat normalvärde)

Stadium 1

FEV1 ≥ 80 %

Stadium 2

50 % ≤ FEV1 < 80 %

Stadium 3

30 % ≤ FEV1 <50%

Stadium 4

FEV1< 30 %

Alla värden ska vara uppmätta efter bronkdilatation. Kvoten FEV1/FVC ska alltid vara < 0,7.

Indelning utifrån symtom och försämringstillstånd

Symtomen kan skilja sig mycket mellan olika personer i samma sjukdomsstadium. Därför rekommenderas istället en indelning som tar hänsyn till hur mycket symtom man har och om man får försämringstillstånd. Den indelningen delar in KOL i kategorierna A, B, C och D och ska ligga till grund för vilken läkemedelsbehandling man får.

Som bilden visar har man i kategori A och B en lindrigare nedsättning av lungfunktionen och inga/okomplicerade försämringstillstånd men svårare symtom i kategori B än A. Sjukdomen klassificeras i kategorierna C och D antingen på grund av en större nedsättning av lungfunktionen eller för att man har tätare/allvarligare försämringstillstånd men symtomen kan vara lätta (kategori C) eller svårare (kategori D).

Indelning av KOL i kategorierna A, B, C och D


Beskrivning

  • Vid värden enligt CAT<10, mMRC
  • Ökad risk för exacerbationer följer med svårare sjukdom uttryckt som sämre lungfunktion (mätt som FEV1). Lungfunktion delas in i stadium 1-4. Om lungfunktionen motsvarar stadium 1 eller 2, det vill säga om FEV1>50% av förväntat normalvärde hamnar patienten under den breda horisontella linjen, det vill säga i grupp A eller B. Vid FEV1<50% av förväntat normalvärde hamnar patienten ovanför strecket, det vill säga i grupp C eller D.
  • Stadieindelningen baserad på exacerbationsanamnes. Ingen eller en exacerbation föregående år anses innebära låg risk för en exacerbation under kommande år under förutsättning att den genomgångna exacerbationen inte varit så svår att den krävt sjukhusvård. Om patienten haft två exacerbationer eller en exacerbation som krävt sjukhusvård anses risken för kommande exacerbationer som hög och patienten hamnar ovanför den breda horisontella linjen, det vill säga i grupp C eller D. Vid färre exacerbationer hamnar patienten i grupp A eller B.
 

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-17