När bör KOL misstänkas?

KOL bör misstänkas när en person, äldre än 40 år, som har exponerats för luftrörsskadliga ämnen, främst cigarettrök, uppvisar något av följande:

  • Luftvägssymtom som hosta, sputumproduktion, andfåddhet och/eller pip i bröstet.
  • Återkommande bronkitepisoder eller långvariga förkylningar.
  • Andfåddhet vid ansträngning och nedsatt prestationsförmåga.
  • Lungröntgenbild som inger misstanke om KOL.
  • Hjärt-kärlsjukdom.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-17