Läkemedel

Läkemedelsbehandling vid KOL

Beskrivningen av läkemedelsbehandling vid KOL syftar till att ge en översiktlig presentation av mål och principer. Den är baserad på Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer (2015). För mer information om läkemedelsbehandling vid KOL hänvisas till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer eller till respektive landstings terapirekommendationer eller motsvarande.

Reducera befintliga symtom och framtida risk för försämring

Läkemedelsbehandlingen vid KOL kan delas upp i mål för att:

  1. Påverka den aktuella situationen genom att reducera symtom.
  2. Reducera framtida risk för försämring.
Mål avseende symtomreduktion kan innefatta att:

  • Minska dyspné, hosta och andra kliniska symtom.
  • Förbättra lungfunktion.
  • Öka ansträngningstolerans.
  • Öka livskvalitét.
Mål avseende riskreduktion kan innefatta att:

  • Minska sjukdomsprogress.
  • Förebygga och behandla exacerbationer.
  • Minska mortalitet.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-17