Att underlätta vardagliga aktiviteter

Ork i vardagen är viktigt för livskvaliten

Det är viktigt att behålla ett aktivt liv för sitt välbefinnande och sin livskvalitet. Att inte kunna delta i aktiviteter och social samvaro kan leda till isolering, förlust av roller och status samt sämre välbefinnande.

Många personer med KOL har dålig ork och energi och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Därför är det viktigt att spara energi. Det behöver inte betyda att man gör färre aktiviteter – men kanske att aktiviteterna görs på ett annat sätt för att orka mera. Många små åtgärder kan tillsammans spara mycket energi.

Pysandningen – ett effektivt verktyg i vardagen

En bra andningsteknik är viktig då man utför aktiviteter och sysslor i vardagen. Den vanligaste tekniken är pysandning (sluten läppandning) som kan användas både i vila och i aktivitet. Pysandningen gör att andningsarbete blir effektivare och man orkar hålla på med en aktivitet eller syssla längre. Läs mer om pysandning.


Att orka vardagens sysslor - Videoklipp

Pysandning 1

 

Pysandning 2Krattning

Trappgång 1Trappgång 2Dammsugning 

Knyta skor 

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-17