Principer för läkemedelsbehandling


Principer för läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandlingen vid KOL är anpassad efter svårighetsgraden på din KOL. Den kan vara inriktad både på att påverka din situation just nu men den kan också vara inriktad på att minska problem i framtiden. I rutan mål för läkemedelsbehandling  kan du se en sammanfattning av vad målen för läkemedelsbehandling kan vara.

I bilden Översikt av läkemedelsbehandling vid KOL kan du se en översikt av hur bedömningen av vilken läkemedelsbehandling som passar dig görs utifrån en kombination av

  • om du har försämringsperioder som återkommer
  • vilka symtom du har
  • hur din lungfunktion är
Läkaren gör alltid en bedömning av vilken behandling som passar just dig. Din behandling kan därför se annorlunda ut eftersom du kan ha andra sjukdomar eller förutsättningar som påverkar.

 
Få maximal effekt av din behandling

För att de läkemedel du inhalerar ska ha så bra effekt som möjligt så är det viktigt att inhalationen görs på rätt sätt. Läs mer om inhalationsteknik.

Mål för läkemedelsbehandling vid KOL
  • minska symtom som till exempel andnöd och hosta
  • göra det enklare för dig att anstränga dig fysiskt
  • förbättra lungornas funktion
  • förbättra din livskvalitet
  • minska sjukdomens fortsatta utveckling
  • förebygga och behandla försämringstillstånd
  • minska dödlighet


Sidan uppdaterades senast: 2021-10-15