Oro och nedstämdhet

Oro och nedstämdhet

Det är naturligt för alla människor att känna sig oroliga och nedstämda ibland. Vid en kronisk sjukdom är det vanligare. Man kan känna sig begränsad och uppleva att spontanitet i livet går förlorad. Många relationer kan påverkas och det är lätt att känna sorg över att livet har förändrats. Vid KOL begränsas man också av andfåddhet och andnöd, vilket är påfrestande och lätt skapar oro i vardagen.

Att bli nedstämd, känna sig ledsen och tappa modet är naturligt i perioder. Likaså att känna oro i samband med större påfrestningar eller inför aktiviteter som påverkar andingen mer än man är van vid. Det är dock viktigt att vara observant på när perioder av nedstämdhet övergår till depression. Och när oro övergår till ångest. Ångest och depression kan påverka livskvaliteten lika mycket som själva sjukdomen KOL. Det finns hjälp vid både depression och ångest som förbättrar livskaliten väsentligt.

 Vanliga fysiska reaktioner vid oro & nedstämdhet:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Högt blodtryck
 • Muskelspänningar i nacke och bröstkorg
 • Spänd andning
 • Sömnstörningar
 • Magkatarr och tarmbesvär

Vanliga psykologiska reaktioner vid oro & nedstämdhet:

 • Irritabilitet, dåligt humör, orkar inte med andra människor
 • Missnöje, glädjelöshet, ointresse
 • Koncentrationssvårigheter
 • Pessimism
 • Förlust av självkänsla
 • Svårighet att koppla av, kan inte komma till ro
 

Kännetecken på när oro övergår i ångest:

 • Skarp nervositet utan anledning, känsla av att något hemskt håller på att inträffa.
 • Obehagliga spänningar i kroppen, ”fjärilar” i magen, hjärtklappning, handsvett, kalla fingrar, darrningar, andningen blir forcerad och hamnar högt upp i bröstkorgen.
 • Rädsla för att förvärra obehaget framkallar en känsla av ”jag orkar inte”, ”nej, låt mig slippa” inför vissa situationer. Dessa undvikande-impulser blir så kraftfulla att den drabbades liv begränsas ännu mer av det än av själva sjukdomen. 
Om man har upplevt sådana reaktioner några gånger och börjar bli orolig för att de ska komma tillbaka, eller om de hindrar en från att leva normalt, är det bäst att söka vård. Det värsta med ångest är faktiskt inte de obehagliga ångest-attackerna, utan när rädslan för att få mer ångest gör att man börjar undvika allt fler situationer som förknippas med risk för att obehaget ska utlösas.

Kännetecken på när nedstämdhet övergår till depression

 • Känner sig sorgsen större delen av dagen, livet är plågsamt och meningslöst (- när denna känsla börjar dominera och återkommer varje dag flera veckor i sträck)
 • Förlorar intresset för människor och aktiviteter; sådant som brukar glädja och inspirera känns nu meningslöst, svårt att uppskatta skämt, skrattar mindre än normalt
 • Orolig sömn, svårt att somna eller vaknar för tidigt med obehagskänslor och oro
 • Energibrist och initiativlöshet, orkar inte ta tag i saker
 • Känslor av värdelöshet och skam
 • Orimliga skuldkänslor
 • Koncentrationssvårigheter, orkar inte tänka klart, svårt att lyssna och läsa
 • Förändrad aptit (kan yttra sig åt båda hållen, dvs antingen äter man mycket mer än normalt eller förlorar man aptiten och får tvinga i sig mat)
 • Tankar på döden
 Om man upplever mer än ett av dessa symtom varje dag under flera veckor är det bäst att söka vård.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-15