Uppföljningar i hälso- och sjukvården

Uppföljningar i hälso- och sjukvården

Du som har KOL ska erbjudas uppföljning av sjukdomen i primärvården. Hur ofta uppföljningen bör ske beror på svårighetsgraden på din sjukdom och om du har andra riskfaktorer – som till exempel om du röker och om du har haft exacerbationer.

Målet med behandlingen vid KOL är att minska symtom och förebygga försämringstillstånd. Att gå på uppföljningarna du erbjuds ger förutsättningar för att justera behandling och egenvård om det behövs och få kunskap och stöd för att hantera din sjukdom på bästa möjliga sätt.

I tabellen kan du läsa rekommendationer för hur ofta uppföljningar bör göras och vad uppföljningarna ska innehålla.

 

Aktuell situation avsende KOL När/hur ofta ska uppföljning ske? Vad ska uppföljningen innehålla?
Om du haft ett akut försämringstillstånde Inom 6 veckor
  • Bedömning av symtom med frågeformulär (t ex CAT)
  • Samtal/bedömning om rökning, försämringstillstånd och fysisk aktivitet
  • Uppföljning av skriftlig behandlingsplan
  • Undersökning av längd och vikt, inhalationsteknik och syremättnad
Om du har KOL och har försämringstillstånd flera gånger Minst 2 ggr/år
Om du har KOL med läkemedelsbehandling 1 gång per åt
Om du har KOL men ingen läkemedelsbehandling Vid behov
 Om du har KOL och lungfunktion som är <80% av förväntat värde 1 gång per åt i max 5 år Spirometri för att hitta personer som snabb försämring av lungfunktionen
 Om du har KOL och röker  1 gång per år  Spirometri

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-15