CAT

CAT- ett frågeformulär om symtom

Sjukdomen KOL kan ge flera olika symtom som kan påverka ditt dagliga liv. En lungfunktionsmätning, en spirometri, visar din lungfunktion. Men ett sådant test visar inte hur du är påverkad av sjukdomen i ditt dagliga liv. Det har dessutom visat sig att det är dåligt överensstämmelse mellan hur bra eller dålig lungfunktionen är och hur mycket man upplever att livskvaliten är påverkad.

CAT är ett frågeformulär som används för att fånga upp de symtom som har störst betydelse i det dagliga livet och användande av CAT i hälso- och sjukvården rekommenderas. CAT har utvecklats utifrån intervjuer med personer som har KOL.

CAT kan användas

  • som ett diskussionsunderlag i mötet med personal i hälso- och sjukvården för att du lättare ska kunna beskriva hur sjukdomen påverkar ditt liv
  • för att personalen ska förstå vilka symtom just du har så att de kan ge behandling och stöd som är anpassad till dina behov och symtom
  • för att följa sjukdomen och dina symtom över tid och se förändringar
 

Du kan fylla i CAT innan du ska träffa personal i hälso- och sjukvården för att prata om din KOL. Du kan göra CAT direkt på webbsidan COPD Assessment Test. När du fyllt i frågeformuläret kan du skriva ut sidan och ta med till hälso- och sjukvården.

En del personer har svårt att beskriva sina symtom för läkaren eller sjuksköterskan. Det kan bero på

  • att man tycker att man har det så bra man kan förvänta sig och inte vill besvära personalen
  • att man känner sig skyldiga till att själv ha orsakat sin sjukdom genom att röka och då kan det vara svårt att tala om hur dåligt man egentligen mår
  • att det är svårt att sätta ord på de symtom man känner av
Men det är viktigt att du försöker berätta för den personal du träffar i vården hur du känner dig och vad du har för symtom och CAT kan ge dig bra hjälp. Personalen har då lättare att hjälpa dig med insatser och stöd som passar just dina behov.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-15