Tekniker för att få upp slem

PEP

Hur fungerar PEP?


Har du svårt att få upp slem?

Det är vanligt med mycket slem i luftvägarna då man har KOL. Det kan vara svårt att få upp slem som sitter hårt och är segt. Många tycker också att det är jobbigt att hosta.

Det finns tekniker och tips som underlättar:

 • Den vanligaste tekniken är en kombination av motståndsandning, host/huffteknik och lugn viloandning.
 • Fysisk aktivitet är viktigt eftersom det underlättar att få upp slem.
 • Drick gärna mycket, helst varm dryck som gör slemmet lösare och lättare att få upp.
 • Ändra ställning ofta för att få loss slem från olika delar av lungorna. Det bästa är att stå eller sitta upprätt och det sämsta är att ligga på rygg.

Motståndsandning eller PEP-andning

För att få en djupare, effektivare andning och lättare få upp slem kan du använda motståndsandning (PEP) kombinerat med huffing/hosta. PEP står för positivt tryck på utandningen.

Vid motståndsandning ökar du för en stund mängden luft i lungorna så att delar av lungorna som annars är stängda kan öppnas. Då kan det komma in luft bakom slemmet så att det lossnar lättare. Det är viktigt att du andas in mer än du andas ut så att du ”tankar upp dig” med luft i lungorna.

Som hjälpmedel kan du använda en PEP-flaska, PEP-pipa, PEP-mask eller BA-tub.

Instruktion PEP-andning

 1. Andas in luft genom näsan (om möjligt).
 2. Andas ut luften genom PEP-hjälpmedlet:
 • Utandningen ska vara lätt aktiv men inte forcerad, du ska orka flera andetag i följd.
 • Utandningen ska vara mindre än inandningen så att du ”tankar upp dig” med luft.
 1. Andas in och ut 10 gånger i PEP–hjälpmedlet.
 2. Huffa eller hosta.
 3. Upprepa steg 1 till steg 4 tre gånger.
 4. Avsluta med några vanliga andetag i PEP–hjälpmedlet.
Genomför PEP-andning 2-5 gånger per dag efter behov.

Sidan uppdaterades senast: 2021-10-15