Stort glapp mellan riktlinjer för KOL och den vård som faktiskt gavs

 

Här kan du läsa om hur KOL vården fungerar i primärvården. 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Nya-ron/2018/03/Stort-glapp-mellan-riktlinjer-for-KOL-och-vard-som-faktiskt-ges/