Säkerhet inför och under träning

Följande bör tillämpas vid träning eller ökad fysisk aktivitet:

  • Premedicinering med luftrörsvidgande inhalationsläkemedel innan fysisk aktivitet/träning.
  • Kontrollera hjärtfrekvens, blodtryck samt syrgasmättnad i vila och under ansträngning före träningsstart.
  • Vid ett viloblodtryck på >180/110 mmHg bör läkare konsulteras innan träningen startar.
  • Om syremättnaden är under 90% i vila ska läkare kontaktas eftersom en respiratorisk insufficiens kan föreligga.
  • Om syremättnad sjunker till
  • Vid BMI på <22kg/m2 är det viktigt att kontakta dietist för diskussion om hur energibehov ska tillgodoses för att träningen inte ska bryta ned kroppen.
  • Absoluta kontraindikationer för fysisk träning är t ex svår aortastenos, okontrollerad symtomgivande hjärtsvikt och instabil kranskärlssjukdom. Läs mer i FYSS i kapitlet Kontraindikationer för fysisk aktivitet.

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-19