Syrgas

Syrgas

I samband med ett försämringstillstånd kan syrebrist uppstå i kroppen och tillfällig behandling med syrgas kan då behövas. När du mår bättre så tas syrgasbehandling bort.

Vid svår KOL och en ständig syrebrist kan långtidsbehandling med syrgas behövas. Syrgasbehandlingen ska helst pågå 24 timmar varje dygn. Om man har behov av syrgasbehandling får man utrustning som är lätt att ta med så att det går att vara aktiv utanför hemmet. Syrgasen får man genom en näsgrimma.

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-09